Ko izađe na put da traži znanje, Allah će mu olakšati put koji vodi u Džennet.